след теб имам фрактура на щастието,три счупени прешлена на доверието,а обичта ми е на командно дишане… (via 01-08-95)
Неочаквано: днес нещата са същите като вчера. Венцеслав Константинов (via disposablex)
— Елице, вярно ли е, че до неделя ще се жениш за баща ми? А тя му рече:
— Защо ме питаш?
И той пак я попита, и ми се стори, че ще заплаче:
— Елице, кажи ми, вярно ли е?

И пламна гняв в Елицините зеници, пламнаха страните и устните й, та викна тя на Момчил:
— Помниш ли, когато дойде подзиме да се прощаваме и аз бях заспала на поляната? И ризата ми беше разтворена, и вълненикът ми беше набран нагоре. А ти ми викна, та станах. Защо не се наведе?
А той само я гледаше и не вярваше, че чува такива думи. И тя пак викна:
— Помниш ли, като дойдох горе при тебе и се гонехме из гората, и ти ме настигна до една ела и лицето ми гореше, и пазвата ми гореше, и милно ти се помолих да ме пуснеш. И ти ме пусна. Защо ме пусна?
А той отвори уста и не можа да проговори. И тя все викаше, като че щеше да заплаче:
— Помниш ли, като ти казах оная нощ, когато нямаше луна, а звездите бяха два пъти повече, да дойдеш с мене до извора, та да си налея менците? И те държах за ръката, а ти ми думаше: „Не бой се, не бой се.“ Не ти ли дойде наум, че всяка вечер без тебе ходя за вода. Защо не ме прегърна?
И чак сега той можа да рече:
— Елице, Елице, Елице…
А тя тропна с крак и му рече с омраза:
— Викай ми сега Елице, защото след неделя ще ми викаш мамо.
И като видя, че той закри лице с длани, рече му тихо:
— Кацна пилето на рамото ти, а после отлетя? И кацна на друго рамо. Защо се чудиш?”
Антон Дончев, “Време разделно” (via bulgarianthoughts)
Устните лъжат, но очите не.
lassha:

(14) Tumblr en We Heart It.
Мъжете винаги искат да бъдат първата любов на жените. Това е тяхната тромава суетност. Жените притежават по-тънък инстинкт за нещата - харесва им да бъдат последния романс на мъжа. Oscar Wilde, A Woman of No Importance (via escapefrom)

yanislava:

"Какъв скъперник е човекът - цени безценното до него, едва щом му посегне друг."
"Ревност" - Д. Дамянов

- То целият свят е болен, синко. Едни от това, Други от онова. Няма здрав човек на света. Гледаш, тялото желязно, а душата - гнила. (via dreamssssssssssssssss)
Никога не ме е отблъсквала бедността на човека, а неговите бедни мисли и душа (via almostloverxx)
theme by revolutionn